HomeSwarovski ElementsSwarovski Bicones4mm Swarovski Bicones

Swarovski 4mm bicones - Violet AB - 4123

£2.15
Swarovski 4mm bicones in Violet AB.  Only 130 left so offering them in packs of 50 and 25 only.